Samstag, 6. März 2010


w chora cyrkwje nutrka- turije wobdziweja freski z 12. letstotka

tonle tydzen rozzohnowachmy naso lubo clemensa domoj :o( kusk zrudni smy nekak wse- tajke spezije em kusk na wutrobu rostu ;o)

zaso raz priklad za nadrozne wumelstwo...tu pak pri jednej zakladnej suli :o)

ton wobraz reci nekak za sebje- sneh bela cheza-na znacce stej psikiatrist (w typiskim turkowskim prelozowanskim stilu) a jen trabi je so tu tez hisce nekak zabludzil...

pri pucu na dzelo...

wjecorny wid na zaliw halica do bosporusa na mojim najlusim mestnje

osmaniski twarski stil.
tu widzice zas cyle derje kak je istanbul na druhdy chetro nahlych horkach natwarjeny.